Bekijk de online versie
Het Maritiem herstelplan – duurzaam het verschil maken
De Nederlandse maritieme sector heeft een cruciale rol in de logistieke keten. Het is essentieel dat levensvatbare bedrijven in de maritieme sector ondanks de huidige crisis overeind blijven. We moeten voorkomen dat werknemers massaal hun baan verliezen in één van de meest innovatieve en cruciale sectoren van Nederland. Versnelling en verduurzaming bieden daarbij een sleutel tot de oplossing. De impact van de Corona-crisis op de Nederlandse maritieme sector is significant. Het is nu al merkbaar dat vervoer en overslag dalen door de inzakkende wereldeconomie, dat opdrachten voor de maritieme maakindustrie worden uitgesteld en dat innovatie door liquiditeitsproblemen onder druk staat.

De sector wordt dus, net als veel andere sectoren, zwaar getroffen door de effecten van de Corona-crisis. Een groot deel van de sector is laat-cyclisch. Dit impliceert dat de gevolgen van de wereldwijde vraaguitval en gesloten grenzen vandaag, zich pas in de tweede helft van 2020 – begin 2021 volledig manifesteren. Overheid en maritiem bedrijfsleven hebben een gezamenlijk belang als het gaat om verduurzaming en veiligheid op en vanuit zee. Daarom moeten we als overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten de handen ineenslaan en een economisch herstelplan ontwerpen, waarmee we na de Corona-crisis duurzaam het verschil maken en onze internationale concurrentiepositie verstevigen.

De stichting Nederland Maritiem Land heeft er, samen met het totale maritieme cluster*, heeft daarom een brief verzonden met een urgente oproep aan de overheid. Met het voorstel om samen het Maritiem herstelplan te ontwerpen en duurzaam het verschil te maken. Deze brief is gericht aan de Minister-President en de Ministeries; Infrastructuur & Waterstaat, Financiën, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Defensie. De brief beschrijft een aantal concrete maatregelen, die zorgen voor behoud van een sterke en internationaal concurrerende maritieme sector, ook na de Corona-crisis.

U treft de volledige brief, inclusief het voorstel voor het herstelplan, via onderstaande download button.Contactpersoon: Sabine Marsé | Senior Communicatie Adviseur | Stichting Nederland Maritiem Land | 0107470076 | sabine@maritiemland.nl


Het maritieme cluster: Scheepvaart en havens zijn vitale schakels in de mondiale, Europese en Nederlandse logistieke keten. Ze zorgen zowel voor de aanvoer van essentiële grondstoffen en de uitvoer van Nederlandse producten als voor het transport van goederen voor vele Nederlanders. Daarnaast is Nederland specialist in het bouwen op zee. Voorbeelden daarvan zijn kustverdediging en duurzame offshore energie. En onze scheepsbouw is toonaangevend in het leveren van duurzame, slimme schepen en maritieme technologie. Nederland heeft als maritiem handelsland een innovatieve maritieme sector met 21.265 bedrijven, 263.000 mensen en een totale toegevoegde waarde van 23,2 miljard euro. De vijf Nederlandse zeehavens van nationaal belang voegen hier 42 miljard euro en 350.000 banen aan toe. De 250 binnenhavens zijn goed voor 7,7 miljard euro en 65.000 banen. Kortom, de sector versterkt de economie door het faciliteren van de internationale handelspositie, zorgt dat we goederen geleverd krijgen, dat onze schepen en energie in toenemende mate ‘groen’ worden en dat we droge voeten houden. Daarmee is de sector van strategisch belang voor de Nederlandse economie en de welvaart en het welzijn van Nederland.
Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw / watersportindustrie en visserij.
Willemswerf
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Volg ons via
T: 010-7470076
E: info@maritiemland.nl
W: www.maritiemland.nl
Afmelden van deze nieuwsbrief
...